Nieuwe visie

Antropogene klimaatverandering, uitputting van fossiele brandstoffen, de zoektocht naar betrouwbare bronnen van duurzame energie; dit zijn slechts enkele voorbeelden van uitdagingen waarmee onze hedendaagse samenleving te maken heeft. Voor het vinden van nieuwe methodes, oplossingen en alternatieven is de vooroplopende expertise van ingenieurs, wetenschappers en studenten onmisbaar. Wij geloven dat samenwerking binnen de spelende vraagstukken een wereld creëert waarin oplossingen kunnen worden geboden en waarin de toekomst voor de volgende generatie gewaarborgd kan worden.

De Aardwetenschappelijke Loopbaandag 2017 zal zich concentreren op zes grote thema’s binnen de geowetenschappen; Exploration & Production; Future Planet: Energy & Resources; Hydrology, Climate & Soil; GIS & Remote Sensing; Environmental Policy & Management en Construction & Engineering. Wij hopen zo veel mogelijk studenten, bedrijven, stichtingen en verenigingen uit ieder van deze werkvelden te verwelkomen en zo samenwerking tussen deze groepen te vergroten.

bestuur '16/'17

‘’Aardwetenschappen in de Toekomst: Vooroplopen en Samenwerken.’’ – SAL-Bestuur ‘16/’17