Archief

Het Begin
Het concept van een ‘Aardwetenschappelijke Loopbaandag’ begon in 1997 op initiatief van GeoVUsie; de studievereniging van Aardwetenschappen en Aarde & Economie van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Naar aanleiding van de grote vraag onder zowel studenten als bedrijven om elkaar te ontmoeten werden in de jaren ‘90 meermaals pogingen gedaan om een bedrijvendag te organiseren, samen met andere verenigingen. Binnen de FALW zelf werd weinig aandacht besteed aan het informeren van studenten over de mogelijkheden na het afstuderen. Jammer genoeg mochten de pogingen tot niets leiden en besloot GeoVUsie in 1997 zelf een loopbaandag te organiseren in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG). Tijdens deze loopbaandag zouden studenten centraal staan en lezingen gegeven worden door aardwetenschappelijke alumni.

Zo vond de eerste Aardwetenschappelijke Loopbaandag plaats op vrijdag 2 oktober in 1998. Op deze dag waren er negen deelnemende bedrijven en instanties aanwezig, namelijk Geo-Logic, IF-Technology, Randstad R&D, Iwaco, Shell, T&A Radar, MUSEON, NITG-TNO en het opleidingscentrum voor studie en loopbaan van de VU. Ruim 80 mensen bezochten het evenement.  

Dankzij de goede ontvangst van de eerste Aardwetenschappelijke Loopbaandag werden ook in 2000, 2002, 2005, 2007 en 2009 loopbaandagen door GeoVUsie georganiseerd. Het aantal deelnemende studenten en bedrijven volgde een stijgende trend en in 2009 werd een recordaantal van ruim 250 deelnemers en 35 bedrijven bereikt. De Aardwetenschappelijke Loopbaandag was uitgegroeid tot een groot en belangrijk tweejaarlijks evenement dat, zijnde de enige aardwetenschappelijke bedrijvendag in Nederland, een gevestigde naam binnen de aardwetenschappen had gekregen.  

De Stichting
Naar aanleiding van de groei in zowel de professionaliteit als in omvang werd na de Aardwetenschappelijke Loopbaandag van 2009 de Stichting Aardwetenschappelijke Loopbaandag (‘SAL’) opgericht. Hiermee werd de organisatie van de loopbaandag onafhankelijk van GeoVUsie en kreeg zij een eigen bestuur bestaande uit vijf leden. Dankzij de oprichting van SAL kon de loopbaandag nog verder worden uitgebreid en werd de editie van 2011 voor de eerste keer in de Foyer van de Vrije Universiteit georganiseerd (voorheen in de ‘TenT’). Ook deze editie werd een groot success met nog meer deelnemende bedrijven, organisaties, studenten en vooral veel enthousiasme. De uitbreidingen werden eveneens voortgezet in 2013; realistische workshops en individuele sollicitatiegesprekken werden toegevoegd aan het bestaande programma.

Landelijke Carrièredag
Op vrijdag 13 februari 2015 vond de afgelopen Aardwetenschappelijke Loopbaandag plaats. Met meer dan 500 deelnemende studenten, ruim 40 bedrijven, stichtingen, verenigingen en instituten, 15 workshops en een tal aan gastsprekers was dit het grootste evenement tot nu toe. Op deze dag waren studenten aanwezig van de Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft en Universiteit van Wageningen en vond voor de eerste keer een plenair debat plaats met sprekers van onder andere het KNMG en Urgenda. Naar aanleiding van de stijgende trend in populariteit en in de omvang van het evenement is na de Aardwetenschappelijke Loopbaandag 2015 de keuze gemaakt om het bestuur van de Stichting AL uit te breiden door middel van een samenwerkingsverband met de Universiteit Utrecht. Vanaf heden bestaat het SAL-bestuur uit zeven studenten afkomstig van zowel de Vrije Universiteit van Amsterdam (GeoVUsie), als van Universiteit Utrecht (UAV). Dankzij de uitbreiding van het bestuur en het nieuwgevormde samenwerkingsverband kan het evenement kan de stijgende trend van de loopbaandag worden voortgezet.

Inmiddels is het vierde bestuur van de SAL druk bezig met de voorbereidingen voor de Aardwetenschappelijke Loopbaandag 2017! Deze zal plaats vinden op vrijdag 17 februari in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam.