Debat

Het debat onderwerp dit jaar, ‘The role of earth scientists in a low-carbon, high-energy world’ doet onderwerpen aan zoals de globale energie transitie, de stijgende vraag naar energie, onderwijs en alternatieve energiebronnen onder de aandacht brengen van het publiek. Het debat wordt voorgezeten door Lucia van Geuns, voorzitster van het KNGMG. In dit debat zullen 4 ervaren professionals van verschillende sectoren deelnemen.

Wat zijn de stellingen?

  1. Fossil fuels are here to stay, including job opportunities in this industry.
  2. Scientific education in geosciences should focus on combining utilization of fossil fuels and renewable energy in the near-future
  3. Economic, political and social aspects of the global energy transition should become more part of the geosciences graduate courses.
  4. Earth scientists should play a more active role in informing the public of the importance of a decarbonized world.

Onze deelnemers:

– Iain Stewart (Prof. at Plymouth University, England)
– João Trabucho (Sedimentoloog aan de Universiteit Utrecht)
– Alexander Kok (MSc student aan de Universiteit Utrecht)
– Ingrid Kroon (Directrice Advisory Group for the Ministry of Economic Affairs TNO)

Niets is belangrijker dan het perspectief van een nieuwe generatie aardwetenschappers. Door middel van een mobiele interactieve poll neemt iedereen deel aan het debat! Laat ons je mening horen en denk mee aan de oplossingen voor vandaag en morgen.