Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland beschermt 1,3 miljoen mensen in Noord- en Zuid-Holland tegen wateroverlast van zee, rivieren en neerslag. Rijnland onderhoudt de dijken, peilt de waterstand en zorgt dat de duinenrij tussen Wassenaar en IJmuiden in perfecte conditie blijft. Ook bewaken we de kwaliteit van het water, door jaarlijks ruim 130 miljard liter afvalwater te zuiveren en toe te zien op naleving van de Wet verontreiniging oppervlaktewater. Dat doen we met circa 700 medewerkers. Rijnland verenigt oud en modern: het is het oudste waterschap van Nederland, dat beschikt over een zeer milieuvriendelijk en energiezuinig kantoorpand en wil graag voorop lopen in overheidsland met moderne manieren van werken.

Een voorbeeld van een team waar je zou kunnen werken is Team Integraal Wateradvies. Dit team (25 fte) verzorgt advies- en onderzoeksactiviteiten voor de primaire taken: waterketen, waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterveiligheid. De werkwijze van het team kenmerkt zich door een grondige en verdiepende benadering van de adviesvraag. Het team levert producten voor het opstellen en uitvoeren van beleid, plannen, projecten, toetsing, vergunningverlening, handhaving, nieuwbouw en beheer (zowel intern als extern). De werkzaamheden zijn vaak vraag gestuurd, maar kunnen ook proactief tot stand komen. Het vertalen van beleid naar praktische adviezen en actuele kennis van zaken zijn de kernkwaliteiten van het team. Daarbij bekijkt het team ook de externe situatie en neemt deze mee in het advies. Door de aanwezige brede kennis, ervaring en ideeën binnen én buiten de organisatie te combineren geeft het team een integraal advies.